Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

RUSZA REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS I NA ROK SZKOLNY 2022/2023


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Od 11 do 29 kwietnia br. można składać wnioski do przedszkoli i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023.

W procesie rekrutacji do klas I szkoły podstawowej biorą udział dzieci 7-letnie zamieszkałe poza obwodem danej szkoły. Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do szkoły obwodowej z urzędu po złożeniu zgłoszenia do szkoły.

Złożenie wniosku przez rodziców w postępowaniu rekrutacyjnym polega na pobraniu odpowiednich formularzy w sekretariacie, ze strony internetowej szkoły lub Miasta Mława. Wypełniony i podpisany formularz wniosku (przez obojga rodziców) należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej. Wniosek składa się do dyrektora szkoły w terminie od 11 kwietnia 2022 r. od godz. 8.00 do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00. Wnioski o przyjęcie do szkoły złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

 • Rekrutację na rok 2022/2023 będą przeprowadzały następujące szkoły:
 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Mławie, ul. Warszawska 52;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, ul. Pogorzelskiego 4;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, ul. Żołnierzy 80 P.P. 5;
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. Zuzanny Morawskiej w Mławie, ul. Ordona 14.

Ze względu na dużą liczbę zgłoszeń dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 im. Haliny Rudnickiej w Mławie (ul. Graniczna 39) nie zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne do tej jednostki.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzone jest na wniosek rodziców dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Mława. Postępowanie jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego. Wzór wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z załącznikami dostępny będzie w każdym przedszkolu lub szkole podstawowej oraz na stronie internetowej – TUTAJ, od dnia 11 kwietnia 2022 r. od godz. 8:00 do 29 kwietnia 2022 r. do godz. 15.00.

Wnioski o przyjęcie do przedszkola złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo, o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń.

Rekrutację na rok 2022/2023 będą przeprowadzały następujące przedszkola i szkoły podstawowe:

 • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Marii Konopnickiej w Mławie, ul. Warszawska 52;
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 2 w Mławie, ul. Graniczna 39;
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 3 im. Jana Brzechwy w Mławie, ul. Hoża 6;
 • Miejskie Przedszkole Samorządowe nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w Mławie, ul. Z. Krasińskiego 7;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie, ul. Sportowa 1 – oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat;
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, ul. Pogorzelskiego 4 – oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich;
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mławie, ul. Żołnierzy 80 P.P. 5 – oddziały przedszkolne dla dzieci 6-letnich.

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: mlawa.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: