RUSZYŁA BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO W SIERPCU

RUSZYŁA BUDOWA CENTRUM LOGISTYCZNEGO W SIERPCU

W Sierpcu 2 września oficjalnie zainaugurowano budowę centrum logistycznego polskiej sieci sklepów spożywczych. Założeniem inwestora jest ukończenie tego projektu do końca 2021 roku, a pracę w nowo-powstałym centrum dystrybucyjnym znajdzie kilkaset osób z terenu miasta i powiatu. Tak duży zakład bardzo pozytywnie wpłynie zapewne na lokalnych przedsiębiorców.

Źródło i foto:Urząd Miasta Sierpc

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: