Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

RUSZYŁA BUDOWA MOSTU W BIELAWACH

Ruszyły prace przy inwestycji p.n. „Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 01005647 i budowa nowego mostu na rzece Mławce w m. Bielawy wraz z rozbudową drogi dojazdowej nr 2337 W Szreńsk -Radzanów”. Firma STRABAG zrealizuje zadanie za kwotę prawie 7 mln zł.

Przypomnijmy za tą kwotę firma zobowiązała się dokonać rozbiórki istniejącego mostu i zbudować nowy. Oprócz tego rozbudować drogę dojazdową pomiędzy miejscowościami Bielawy i Pączkowo o długości 999 m. Przewidziana jest też kanalizacja deszczowa i rowy odwadniające. Przebudowie ulegną skrzyżowania, a bezpieczeństwo w ruchu pieszym poprawione ma być poprzez położenie chodnika.

Już w chwili obecnej nastąpiła rozbiórka nawierzchni asfaltowej na całym odcinku dotyczącym tego zadania oraz rozebrany został most. Wykonany też został most objazdowy wraz z dojazdami. W trakcie też jest budowa kanalizacji deszczowej, przygotowywanie terenu przy moście do wykonania  pali. A w przyszłym tygodniu planowane jest wykonanie pali pod ławy fundamentowe i kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej.

Firma STRABAG podpisując 27 lipca umowę zobowiązała się wykonać inwestycję za 6 999 850,38 zł. a sfinansowana zostanie z czterech źródeł tj. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z którego przeznaczyliśmy na tą inwestycję 363 348,61 zł, z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, gdzie przyznano nam dotację w kwocie  2 666 193 zł. Poza tym Gmina Szreńsk zobowiązała się dołożyć 800 000 zł i reszta pochodzić będzie z budżetu powiatu.

 • IMG_8865
 • IMG_8867
 • IMG_8871
 • IMG_8876
 • IMG_8879
 • IMG_8880
 • IMG_8881
 • IMG_8882
 • IMG_9006
 • IMG_9009
 • IMG_9020
 • IMG_9022

 

 

Źródło i foto: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: