RUSZYŁA PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA

RUSZYŁA PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA

Rozpoczęła się przebudowę budynku B Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 w Mławie. Jak informuje UM Mława, inwestycja obejmuje przebudowę systemu oddymiania, oświetlenia ewakuacyjnego oraz hydrantów przedszkola (system oddymiania, wydzielenie przeciwpożarowej klatki schodowej, wymiana stolarki drzwiowej, instalacja systemu grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła, roboty budowlano-instalacyjne, oświetlenie awaryjne, instalacja wody dla celów przeciwpożarowych, przebudowa instalacji centralnego ogrzewania), przebudowę wyjść ewakuacyjnych z sal przedszkolnych od strony ul. Zygmunta Krasińskiego (rozbiórka istniejących wejść i tarasu, uzupełnienie tynków i elewacji w miejscach rozbiórki, wykonanie nowych wyjść ewakuacyjnych i wyjścia z budynku poprzez wykonanie schodów zewnętrznych wraz z okładzinami i poręczami, uzupełnienie chodników z kostki betonowej, wykonanie zagospodarowanej zieleni w miejscu rozebranych schodów i tarasu) oraz niezbędne czynności towarzyszące.

Spośród trzech biorących udział w postępowaniu przetargowym firm, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane Domex z Żuromina. Zrealizuje ono określone w zamówieniu prace za kwotę 453 363,94 zł. Przebudowa budynku przedszkola powinna zostać ukończona do 20 sierpnia 2020 r.

 

Źródło/ UM Mława

fot.: UM/ Piotr Bodziałko

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: