Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Rząd przedstawił strategie walki z V falą COVID-19

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili  “strategię walki z piątą falą” koronawirusa wywołaną przez mutację Omicron. Co zawiera dokument “Strategia walki z pandemią COVID-19 zima/wiosna 2022”?

W dokumencie zatytułowanym “Strategia walki z pandemią COVID-19 zima/wiosna 2022” przedstawiono, że obecnymi priorytetami wynikającymi ze specyfiki szybszego rozwoju COVID-19 spowodowanego wariantem Omikron są przede wszystkim:

  • wzmacnianie i promowanie znaczenia szczepień ochronnych,
  • zwiększenie dostępności testów na COVID-19,
  • wdrażanie rozwiązań wzmacniających opiekę ambulatoryjną, czyli przeznaczoną dla pacjentów we wczesnym stadium choroby lub po przebytej chorobie, których leczenie nie wymaga hospitalizacji,
  • zwiększanie bazy dla leczenia szpitalnego.

Podkreślono, że aktualnymi pozostają zasady zachowania dystansu społecznego, stosowania dezynfekcji i noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych.

W strategii na piątą falę zastosowanie będą miały również rozwiązania wprowadzone na jesieni 2020 r., które – jak wskazano w dokumencie – sprawdziły się w poprzednich falach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: