Rząd RP ma przekazać Miastu Mława ponad 80 tysięcy

Rząd RP ma przekazać Miastu Mława ponad 80 tysięcy

Uruchomiono Fundusz Solidarnościowy. W najbliższym czasie Rząd RP ma przekazać Miastu Mława środki w ramach programów: Opieka wytchnieniowa oraz Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych. Umowy już zostały podpisane.

W czwartek 2 lipca br. Szymon Zejer – Zastępca Burmistrza Miasta Mława podpisał w Płocku dwie umowy w ramach Funduszu Solidarnościowego. Stronę rządową reprezentował  Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Na mocy podpisanych dokumentów miastu zostaną przekazane środki w wysokości: 29 088 zł w ramach programu Opieka wytchnieniowa oraz 52 920 zł na Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

 

Źródłoi i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: