Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

RZĄD SZYKUJE ZWOLNIENIA URZĘDNIKÓW!

Jak podaje Rzeczpospolita wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz odniosła się do zapowiadanych zwolnień w administracji publicznej.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów oficjalnie rozpoczęła prace nad przepisami o cięciu zatrudnienia w administracji. Rząd zobowiązał Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań zmniejszających zatrudnienie w Kancelarii Premiera oraz w poszczególnych ministerstwach. Cięcia mają dotyczyć także m.in. urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych przez premiera, poszczególnych ministrów i wojewodów, a także np. ZUS, KRUS czy NFZ.

Jadwiga Emilewicz – wicepremier i minister rozwoju – do zwolnień w administracji odniosła się w Sednie Sprawy Radia Plus. – Zostaliśmy zobowiązani do przeglądu nadzorowanych przez nas urzędów, instytucji żeby poprawić efektywność działania. Robimy to z ogromną ostrożnością i z realną oceną tego ile osób jest potrzebnych żeby urzędy pracowały sprawnie. Nie jest tajemnicą, że w tym trudniejszym czasie, kiedy mamy wzrost bezrobocia, że wielu pracowników jest w wieku emerytalnym. Będziemy starali się aby ci, którzy są zabezpieczeni materialnie, a osoby w wieku emerytalnym są zabezpieczone, jeśli mówimy o redukcjach, dla nich to będzie znacznie mniej dotkliwe i uciążliwe – stwierdziła wicepremier.

 

Źródło/Rzeczpospolita

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: