RZĄD SZYKUJE ZWOLNIENIA URZĘDNIKÓW!

RZĄD SZYKUJE ZWOLNIENIA URZĘDNIKÓW!

Jak podaje Rzeczpospolita wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz odniosła się do zapowiadanych zwolnień w administracji publicznej.

W ubiegłym tygodniu Rada Ministrów oficjalnie rozpoczęła prace nad przepisami o cięciu zatrudnienia w administracji. Rząd zobowiązał Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Premiera, do uzgodnienia z właściwymi członkami Rady Ministrów rozwiązań zmniejszających zatrudnienie w Kancelarii Premiera oraz w poszczególnych ministerstwach. Cięcia mają dotyczyć także m.in. urzędów obsługujących organy administracji rządowej w województwie, jednostek podległych i nadzorowanych przez premiera, poszczególnych ministrów i wojewodów, a także np. ZUS, KRUS czy NFZ.

Jadwiga Emilewicz – wicepremier i minister rozwoju – do zwolnień w administracji odniosła się w Sednie Sprawy Radia Plus. – Zostaliśmy zobowiązani do przeglądu nadzorowanych przez nas urzędów, instytucji żeby poprawić efektywność działania. Robimy to z ogromną ostrożnością i z realną oceną tego ile osób jest potrzebnych żeby urzędy pracowały sprawnie. Nie jest tajemnicą, że w tym trudniejszym czasie, kiedy mamy wzrost bezrobocia, że wielu pracowników jest w wieku emerytalnym. Będziemy starali się aby ci, którzy są zabezpieczeni materialnie, a osoby w wieku emerytalnym są zabezpieczone, jeśli mówimy o redukcjach, dla nich to będzie znacznie mniej dotkliwe i uciążliwe – stwierdziła wicepremier.

 

Źródło/Rzeczpospolita

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: