Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Rząd zwraca miesięcznie każdemu obywatelowi po 300 zł za paliwo. Jak odebrać te pieniądze?


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Jeśli miejsce pracy znajduje się w innym mieście możemy liczyć nawet na zwrot rzędu 300 zł, a jeśli w tym samym to nie wiele mniej bo 250 zł. Jedynym z warunków, który należy spełnić jest zatrudnienie na umowę o pracę. Koszty dojazdu do pracy można sobie odliczyć, a co najważniejsze nie musimy pamiętać o zbieraniu przez cały rok paragonów za tankowanie, kwota zostanie odliczona automatycznie (Odliczenie przysługuje na podstawie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu). W ciągu roku jesteśmy w stanie odzyskać nawet 3 600 złotych.

Jak to zrobić?

  1. Pracownik musi być zatrudniony na podstawie umowy o pracę (tzw. etat);
  2. Pracownik nie może pobierać dodatku za rozłąkę, który przysługuje osobom tymczasowo wykonującym pracę w innym miejscu niż określone w umowie o pracę;
  3. Pracownik musi złożyć oświadczenie na cele stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu

Dla tych co podróżują do pracy transportem publicznym też mamy dobre wieści. wygląda to trochę inaczej, ponieważ jeśli wydały one na dojazd więcej, niż wynoszą koszty określone kwotowo w ustawie PIT ( 3000 zł -3600 zł) , wówczas mogą uwzględnić faktycznie poniesione wydatki w rozliczeniu rocznym. Jednak w tym przypadku muszą je udokumentować imiennymi biletami okresowymi.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: