SALMONELLA W MIĘSIE DROBIOWYM U PRODUCENTA Z NASZEJ OKOLICY!

SALMONELLA W MIĘSIE DROBIOWYM U PRODUCENTA Z NASZEJ OKOLICY!

Główny Inspektor Sanitarny informuje o wykryciu obecności bakterii Salmonella Enteritidis w mięsie drobiowym.  Jak informuje GIS obecność bakterii stwierdzono w 1 z 5 próbek wycinków skórek szyi kurcząt oraz w 1 z 5 próbek ud z kurcząt. W związku z tym cała partia mięsa drobiowego (obejmująca różne elementy drobiowe) oznaczona numerem 232/2/222/20 (termin przydatności do spożycia od 23 do 29 sierpnia) została wycofana ze sprzedaży.  Okazało się że producentem jest firma Cedrob S.A., Ujazdówek 2A, 06-400 Ciechanów.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciechanowie polecił producentowi podjęcie działań w odniesieniu do partii mięsa pozyskanej po partii, w której stwierdzono zanieczyszczenie. Dlatego z obrotu wycofane zostało też mięso z partii o numerze 232/2/309/20 (termin przydatności od 24 do 29 sierpnia).

– CEDROB S.A. przedstawił dowody przekazania informacji o towarze niezgodnym pracownikom działu handlowego, odpowiedzialnym za poinformowanie odbiorców zakwestionowanego asortymentu. Organy urzędowej kontroli żywności monitorują proces wycofywania kwestionowanych partii z obrotu – informuje Główny Inspektor Sanitarny.

GIS podkreśla, że nie należy spożywać produktów ze wskazanych w komunikacie partii, zwłaszcza bez odpowiedniej obróbki termicznej. – Niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy – ostrzegają służby sanitarne.

Czy zakażone mięso jest groźne dla zdrowia?

Mięso drobiowe jest przeznaczone do spożycia po obróbce cieplnej, co minimalizuje ryzyko zakażenia, jednak ryzyko przeniesienia bakterii z mięsa na inne powierzchnie, niewystarczająca temperatura lub zbyt krótki czas obróbki może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy.

 

 

Źródło: GIS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: