SAMORZĄD MAZOWSZA DOPOSAŻA OSP

SAMORZĄD MAZOWSZA DOPOSAŻA OSP

Strażacy ochotnicy z Kluczborka-Osady (pow. żuromiński) zostaną doposażeni dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Do jednostki trafi ponad 20 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i odzieży ochronnej. Dziś umowę na dofinansowanie podpisali marszałek Adam Struzik oraz wójt gminy Jacek Grzybicki.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik, strażacy ochotnicy potrzebują długofalowego i kompleksowego wsparcia. – Trudny czas pandemii pokazał, że druhom brakuje środków ochrony osobistej. Naszą reakcją było szybkie przekazanie jednostkom m.in. masek, rękawiczek, płynów dezynfekujących za ponad 7,5 mln zł. Jednocześnie nie zrezygnowaliśmy z naszych dotychczasowych form pomocy. W tym roku dalej dofinansowujemy zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu, ale też remonty strażnic.

Dofinansowanie było możliwe dzięki uzyskanym oszczędnościom oraz uruchomionej decyzją radnych województwa rezerwie budżetowej. Do OSP Kluczbork-Osada trafi ponad 20 tys. zł.

        

Gmina Kluczbork-Osada, OSP Kluczbork-Osada, powiat żuromiński, odzież ochrony indywidualnej strażaka, sprzęt specjalistyczny (kamera termowizyjna) 20 250,00 zł.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: