Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Ścigany listem gończym

Mieszkaniec Ciechanowa jest ścigany w celu zatrzymania i odbycia kary pozbawienia wolności. Mężczyzna jest poszukiwany na podstawie art. 299 § 1, tj. przyjmowanie, przekazywanie lub wywożenie za granicę, pomaganie do przenoszenia własności lub posiadania albo podejmowanie innych czynności, które mogą udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku środków płatniczych, papierów wartościowych lub innych wartości dewizowych, prawa majątkowego albo mienia ruchomego lub nieruchomego, pochodzącego z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego (pranie pieniędzy).

Poszukiwany Dariusz Dąbkowski urodził się w 1972 r. w Ciechanowie. Jego ostatnie miejsce zamieszkania to ul. Ściegiennego w Ciechanowie.

Osoby, które znają miejsce pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką Policji, Prokuraturą lub Sądem. Ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. Osoba informująca pozostanie utrzymana w tajemnicy. Wszelkie informacje, które mogą pomóc w ustaleniu aktualnego miejsca pobytu poszukiwanego należy zgłaszać pod numer 112 lub  47 703 12 00.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: