Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SENIORKI POZNAŁY JAK OBEZWŁADNIĆ NAPASTNIKA JEDNYM RUCHEM


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Policjanci Wydziału Prewencji żuromińskiej komendy przeprowadzili zajęcia warsztatowe z seniorkami z gminy Kuczbork . Mundurowi pokazywali uczestnikom spotkania jak skutecznie unikać zagrożeń, nie stać się ofiarą przemocy, a zrazem jak się bronić wykorzystując metody samoobrony. Zajęcia obejmowały również zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

W czwartek (24 marca br.) profilaktyk żuromińskiej komendy Policji sierżant sztabowa Monika Ejnik zainicjowała spotkanie z działającymi w gminie Kuczbork klubami seniora. W spotkaniu udział wzięli policjanci wydziału prewencji oraz zaproszeni strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Żuromina oraz Mirosław Milewski, były szkoleniowiec Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Głównym celem przedsięwzięcia było uwrażliwienie uczestniczących w spotkaniu pań na sytuacje zagrożenia. Policjantka poruszyła tematykę oszust metoda na „wnuczka, policjanta” czy na „urzędnika państwowego”, która miała miejsce kilka dni wcześniej na terenie powiatu żuromińskiego.

Seniorki najpierw wysłuchały strażaków, którzy przedstawili technikę resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie osoby dorosłej, jednym ze strażaków oraz fantomie noworodka. Kobiety, które nierzadko są również babciami, uczyły się także postępowania w przypadku duszenia się lub zadławienia niemowląt.

Doświadczony zawodowo emeryt policyjny Mirosław Milewski wspólnie z st. sierż. Pawłem Budzichem, policjantem wydziału prewencji żuromińskiej komendy, który wystąpił w roli pozoranta. Panie z chęcią i zaangażowaniem uczyły się technik obrony przed napastnikiem. Nowo zdobyta wiedza, umiejętności szybko stały się początkiem samodzielnych ćwiczeń pomiędzy uczestnikami szkolenia, pod okiem doświadczonych stróżów prawa, aby może w przyszłości zneutralizować napastnika używając do tego stosunkowo niewiele siły, uderzając w stawy, zakończenia nerwowe czy krtań.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: