Seniorze jaka czeka Cię podwyżka emerytury?

Seniorze jaka czeka Cię podwyżka emerytury?

Według zapewnień rządu seniorzy nie muszą bać się o swoje podwyżki. Podobno w przyszłym roku jak i zresztą bieżącym planowana jest korzystna waloryzacja emerytur i rent. Każdego miesiąca będzie można odczuć podwyżkę o ok. 60zł. Stanisław Szwed , wiceminister rodziny dla Faktu twierdzi, że planowana podwyżka to kwotanie mniejsza niż 70 zł. brutto miesięcznie. Takiej podwyżki mogą spodziewać się osoby pobierające świadczenie nieprzekraczająca 2160 zł na rękę. Przy czym, jak dodaje wiceminister, najniższa emerytura ma wzrosnąć znaczniej – przynajmniej o 100 zł brutto, czyli ok. 82 zł na rękę.

opracowanie red.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: