Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SENIORZY MOGĄ WYCHODZIĆ Z DOMU TYLKO W TRZECH PRZYPADKACH

Od soboty w życie weszły  nowe obostrzenia m.in., zakaz wychodzenia dla seniorów i młodzieży. Mateusz Morawiecki przedstawił w piątek m.in. zalecenia dotyczące przemieszczania się seniorów. Wynika z niego – “osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w trzech wypadkach”.

“Osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celu wykonywania czynności zawodowych lub służbowych; zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego; sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych” – oto dosłowne zapisy tego dokumentu.

Co jednak istotne, rząd nie przewidział kar za złamanie przez seniora nakazu pozostania w domu. Zostało to przedstawione głównie jako prośba.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: