Ser koryciński wycofany ze sklepów LIDL. Jego spożycie grozi zatruciem

Ser koryciński wycofany ze sklepów LIDL. Jego spożycie grozi zatruciem

Państwowa Inspekcja Sanitarna informuje o wycofaniu ze sklepów Sera Korycińskiego Swojskiego. W próbkach produktów wykryto groźne bakterie. Sanepid ostrzega, że spożycie serca może spowodować zatrucie pokarmowe.

Podczas kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w próbkach sera wykryto niebezpieczne bakterie. We wszystkich z 5 badanych próbek stwierdzono obecność gronkowców koagulazo-dodatnich, w 2 z 5 próbek wykryto bakterie Listeria monocytogenes, a w jednej znaleziono enterotoksyny gronkowcowe.

Chodzi o produkty: “SER KORYCIŃSKI SWOJSKI, Ser dojrzewający z surowego, pełnego mleka krowiego”, wszystkie rodzaje, z różnymi dodatkami. Zjedzenie produktów grozi listeriozą. Produkcja została wstrzymana do odwołania, a w zakładach została przeprowadzona kontrola powiatowego lekarza weterynarii.

Spożycie zakażonego sera grozi zatruciem pokarmowym wywołanym przez bakterie Listeria monocytogenes. Listerioza jest groźna przede wszystkim dla kobiet w ciąży i osób z obniżoną odpornością.

Sieć sklepów Lidl przestrzega klientów przed zjedzeniem partii produktu, która może zawierać bakterie i zaleca, by sery wyrzucić lub zwrócić do sklepu, w którym zostały zakupione.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: