SERIA SAMOBÓJSTW W POWIECIE MŁAWSKIM. CORAZ WIĘCEJ TAKICH ZDARZEŃ

SERIA SAMOBÓJSTW W POWIECIE MŁAWSKIM. CORAZ WIĘCEJ TAKICH ZDARZEŃ

Na początku roku w powiecie mławskim doszło do trzech samobójstw wśród nastolatków. Najpierw w gminie Strzegowo samobójstwo popełnił 14-latek, miesiąc później zrobił to 18 latek w gminie Wiśniewo. Samobójstwo popełnił również 17-latek z Mławy. Dwaj ostatni uczęszczali do tej samej szkoły średniej tj. I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego. Szczególnie dramatyczna była śmierć ostatniego z chłopców. 17-letni Adam pozostawił list pożegnalny i wyszedł z domu w nocy. Poszukiwania chłopca ruszyły kilka godzin później. Jego ciało zostało znalezione po kilku godzinach od zaginięcia. Prokuratura sprawdzała czy aby na pewno było to samobójstwo. Mławskie placówki edukacyjne otrzymały specjalne zalecenia jak postępować w obliczu takich zdarzeń. Ilość przypadków samobójstw w powiecie mławskim odbiega od średniej krajowej, także wśród młodzieży. Według danych Policji w 2018 roku samobójstwo usiłowało popełnić blisko 750 nastolatków. 92 z nich się udało. Polska jest krajem z najwyższym współczynnikiem samobójstw i prób samobójczych wśród nastolatków w Europie. Wyprzedzają nas tylko Niemcy (przy dwukrotnej liczbie ludności).

Ponad 2,5-krotnie zwiększyła się liczba prób samobójczych podejmowanych przez dzieci i młodzież w grupie wiekowej 13-18 lat między 2013 a 2019 rokiem. W 2013 r. osoby z tej grupy wiekowej podjęły 348 prób samobójczych, podczas gdy w 2019 r. – 905.

Jest to problem, który niewątpliwie wymaga pochylenia się nad nim.

Źródło: mazowsze24.com

Foto: Hasty Words z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: