SETNA ROCZNICA BITWY WARSZAWKIEJ I WYZWOLENIA MŁAWY

SETNA ROCZNICA BITWY WARSZAWKIEJ I WYZWOLENIA MŁAWY

Mława świętuje 100. rocznicę wojny polsko-bolszewickiej i oswobodzenia miasta w 1920 r. W programie obchodów otwarcie wystawy plenerowej, msza św., uroczystość na cmentarzu parafialnym i odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Uchwałę w sprawie upamiętnienia 100-lecia wyzwolenia Mławy podejmą miejscy radni.

Program obchodów 100-lecia wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku:

Już za nami:

14 sierpnia 2020 r. godzina 12:00

Otwarcie wystawy plenerowej „1920 Mława Victoria” przygotowanej przez Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie

Zabytkowy Park Miejski

15 sierpnia 2020 r. godzina 10:00

Msza święta w intencji ojczyzny

Kościół pw. Świętej Trójcy

Przemarsz na cmentarz parafialny przy ul. 18 Stycznia w Mławie

Uroczystości przy mogile żołnierzy poległych w wojnie 1920 roku

Jeszcze przed nami:

18 sierpnia 2020 r. godzina 13:00

Sesja Rady Miasta Mława. Podjęcie uchwały w sprawie upamiętnienia 100-lecia wyzwolenia Mławy z rąk bolszewickich. Uhonorowanie pomysłodawcy przygotowania tablicy pamiątkowej – pana Kazimierza Lewandowskiego

Miejski Dom Kultury w Mławie

21 sierpnia 2020 r. godzina 12:00

Odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci żołnierzy 144. pułku piechoty Strzelców Kresowych – oswobodzicieli Mławy – walczących z bolszewikami w 1920 roku w Mławie i okolicach

Skwer w południowej pierzei Starego Rynku

Źródło i foto: UMM Mława

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: