Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SKRADZIONA NACZEPA W MOTRĄGU ZOSTAŁA ODNALEZIONA W POW. ŻUROMIŃSKIM


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W poniedziałek (28 marca br.) policjanci z Bieżunia zwrócili uwagę, na naczepę ciężarową do przewozu kontenerów, którą nieznany użytkownik pozostawił w zatoce przystankowej na trasie relacji Bieżuń – Trzaski (gmina Bieżuń). Po sprawdzeniu naczepy w policyjnej bazie okazało się, że figuruje ona jako skradziona. O zaistniałej sytuacji policjanci powiadomili prowadzącą poszukiwania za naczepą jednostkę Policji. Ustalono, że do kradzieży naczepy doszło na terenie Morąga (pow. ostródzki) wraz z dwoma kontenerami. Do kradzieży doszło z parkingu niestrzeżonego jednej z stacji paliw na terenie Morąga. Niestety kontenerów już na naczepie nie było.Wartość odzyskanego mienia właściciel oszacował na 50 tys. złotych.

Jeszcze tego samego dnia naczepa została zwrócona właścicielowi.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: