Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

„Śmiertelność z powodu COVID-19” – Czy jesteś w grupie najwyższego ryzyka?

Analiza zatytułowana „Śmiertelność z powodu COVID-19” została opracowana przez prof. dr. hab. Roberta Flisiaka, kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.

Próba badawcza wyniosła 2.912 osób hospitalizowanych w Polsce z powodu COVID-19. Eksperci przeanalizowali śmiertelność pacjentów w zależności od ich wieku oraz chorób towarzyszących. Raport został opracowany na podstawie bazy danych SARSter, zgodnie ze stanem na 26 stycznia 2021 r.

Z analizy wynika ścisła korelacja pomiędzy wiekiem pacjenta a ryzykiem zgonu. Im niższy wiek, tym mniejsze ryzyko śmierci. U osób  poniżej 30. roku życia ryzyko zgonu nie występuje. Na przeciwległym biegunie znalazła się grupa chorych po 80. roku życia.

U seniorów chorych na COVID-19, którzy przekroczyli 80. rok życia, ryzyko zgonu wynosi 22,6 proc. Wśród osób między 70. a 80. rokiem życia ryzyko śmierci wynosi 15,1 proc., a w grupie wiekowej 60-70 lat – dwukrotnie mniej, bo 7,7 proc.

U chorych w wieku pomiędzy 40 a 60 lat śmiertelność nie przekroczyła 3 proc., a u osób do 30. roku życia wyniosła 0 proc.

Wśród chorób towarzyszących, które najczęściej występowały u zmarłych zakażonych wirusem SARS-CoV-2, były nowotwory – 25,6 proc. Drugą najbardziej narażoną grupą okazały się osoby z udarami, w przypadku których śmiertelność wyniosła 24,3 proc. Na kolejnym miejscu była przewlekła obturacyjna choroba płuc (22,5 proc.), choroba niedokrwienna mięśnia sercowego (18,8 proc.) oraz inne choroby krążenia (15,8 proc.). Wśród czynników ryzyka znalazły się również cukrzyca – 13,5 proc. oraz nadciśnienie – 10,5 proc.

W najpoważniejszej sytuacji są chorzy, którzy wymagają wentylacji mechanicznej. W tej grupie umiera ponad 66 proc. pacjentów z COVID-19.

Źródło/ Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: