ŚMIERTELNY WYPADEK W KALBORNI!

ŚMIERTELNY WYPADEK W KALBORNI!

Kilkanaście minut przed godziną dziewiętnastą 16 października doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. To w krótkim odstępie czasu drugi śmiertelny wypadek w Kalborni.

W okolicy miejscowości Kalbornia – gm. Dąbrówno samochód osobowy, którym podróżowało dwóch mężczyzn, uderzył w drzewo. Do akcji ratowniczej wyjechały dwa samochody ratowniczo-gaśnicze z JRG Ostróda, zastępy pożarnicze z ochotniczej straży pożarnej w Dąbrównie oraz zastęp z |JRG Działdowo. Strażacy na miejscu zdarzenia zastali potężnie rozbity samochód osobowy, w którym uwięzieni byli ranni mężczyźni. Stan poszkodowanych był poważny, obydwaj byli nieprzytomni. Strażacy przy pomocy ratowniczych narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych i ewakuowali ich z rozbitego samochodu. Natychmiast udzielili rannym pomocy medycznej. U jednego z mężczyzn nie stwierdzili czynności życiowych. Rozpoczęli reanimację, którą wspólnie z ratownikami medycznymi prowadzili blisko półtorej godziny. Niestety mimo heroicznego wysiłku służb ratowniczych mężczyzna zmarł. Drugi poszkodowany odzyskał przytomność i został zabrany do szpitala. Ponadto strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia pod względem pożarowym.

 

Źródło i foto: kppsp.ostroda.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: