Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Solidarność z Ukrainą – Koncert w Państwowej Szkole Muzycznej w Mławie


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W Szkole Muzycznej  w Mławie odbędzie się koncert w szczytnym celu. Będzie to wydarzenie pełne emocji,  które odbędzie się pod hasłem „Nie ma zysku w takim boju, który krzywdę czyni bratu”.

Dyrektor szkoły Wilhelm Taraszkiewicz mówi, że będzie to wyraz solidarności z ogarniętą wojną Ukrainą. Podczas koncertu wystąpią nauczyciele, uczniowie i absolwenci szkoły oraz chór Sine Nomine. W trakcie wydarzenia będą zbierane pieniądze do puszek oraz udostępniany numer konta. Przekazane przez darczyńców środki zostanę przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Organizatorzy zapraszają mieszkańców Mławy i powiatu mławskiego oraz szczególnie Ukraińców, którzy przybyli do miasta. Koncert odbędzie się w piątek 11 marca w sali koncertowej szkoły muzycznej. Początek o 17.30.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: