SONDAŻ: PIS TRACI POPARCIE

SONDAŻ: PIS TRACI POPARCIE

Z najnowszego badania pracowni IBRiS dla Wirtualnej Polski dowiadujemy się, że choć PiS wciąż jest liderem, to traci poparcie. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś formację Jarosława Kaczyńskiego poparłoby 36,1 proc. ankietowanych, co oznacza spadek w ciągu dwóch tygodni o 5,5 pkt proc. Taki poziom poparcia oznacza, że partia rządząca straciłaby sejmową większość. PiS traci, zyskuje za to największa partia opozycyjna. Koalicję Obywatelska uzyskała w badaniu IBRiS poparcie na poziomie 28,2 proc. i jest to wzrost o 6 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed dwóch tygodni. Z sondażu wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się dziś, wówczas w Sejmie znalazłoby się pięć ugrupowań. Podium zamyka ruch Szymona Hołowni Polska 2050, który uzyskał nieznaczny wzrost poparcia z 9 do 9,4 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się Konfederacja (7,8 proc.), oraz Lewica (6,4 proc.). Pod progiem wyborczym znalazł się natomiast sojusz PSL – Koalicja Polska z zaledwie 2,5 proc. poparciem. Blisko co dziesiąty uczestnik sondażu nie był w stanie wskazać na kogo chce głosować. Badanie przeprowadzono 16 października 2020 roku, metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1100 respondentów.

Źródło: biznesinfo.pl
Foto: OpenClipart-Vectors z Pixabay 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: