Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich 2020

Sondażowe wyniki wyborów prezydenckich 2020

Mamy sondażowe wyniki exit poll (źródło TVN24): Andrzej Duda 50,4 proc., Rafał Trzaskowski 49,6 procent.

Firma Ipsos informuje, na podstawie badania exit poll nie da się wskazać zwycięzcy wyborów. Dokładność badania to plus minus 2 punkty procentowe dla każdego kandydata. Trzeba jeszcze poczekać.

Frekwencja według sondażu exit poll wyniosła 68,9 procent.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: