SP1 – Eliminacje do konkursu powiatowego „Warszawska Syrenka”

SP1 – Eliminacje do konkursu powiatowego „Warszawska Syrenka”

Spotykają się raz w tygodniu, tworzą międzypokoleniowy zespół teatralny i mają wiele pomysłów, by zainteresować sztuką żywego słowa również najmłodsze pokolenie mławian. Sekcja teatralna Miejskiego Domu Kultury to pasjonaci, którzy pokazują, że chcieć znaczy móc. Dziś wystąpili dla dzieci z mławskich przedszkoli, ale w planach mają także spektakle dla młodzieży.
W czwartek, 27 lutego 2020 r. po raz pierwszy grupa teatralna „Bluszcz” zawitała do mławskich przedszkoli. Aktorzy amatorzy wystawili interaktywny spektakl oparty na tekstach z książki Jacka Cudnego „Zwierzaki”. Dzieci nie kryły zadowolenia z ich występu. Chłonęły każde wypowiedziane słowo, na ich twarzach pojawiał się uśmiech, a żywa reakcja i brawa wskazywały, że artyści zaskarbili sobie ich sympatię. Miła atmosfera i ciepłe przyjęcie z pewnością skierują ich jeszcze nie raz do oddziałów przedszkolnych. Dziękujemy za chęć współpracy dyrektorom placówek i pracownikom Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 przy ul. Hożej i Ordona oraz Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek”. Mamy nadzieję, że był to dopiero pierwszy spektakl grupy w tych miejscach.
źródło:UMM

?

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: