SPADŁ PIERWSZY ŚNIEG! CZY TO POCZĄTEK ŚNIEŻNEJ ZIMY?

SPADŁ PIERWSZY ŚNIEG! CZY TO POCZĄTEK ŚNIEŻNEJ ZIMY?

Najbliższe miesiące przyniosą w Polsce ochłodzenie i opady. To kontynuacja trendu, który obserwujemy od początku tego roku, w którym okresów ciepłych mamy mniej niż normalnych bądź chłodnych. Opadów mamy mieć tyle, ile o tej porze roku być powinno albo nieco więcej. Jedynie grudzień na zachodzie powinien zostać sklasyfikowany jako suchy. IMGW przypomina, że jest to prognoza eksperymentalna. 

Gdy przewidywana jest średnia temperatura/suma opadów “powyżej normy”, można przypuszczać, że prognozowany miesiąc będzie cieplejszy/bardziej mokry od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991–2020 – informuje IMGW. Analogicznie jest z klasą “poniżej normy”. Jeżeli zapowiadana klasa to “w normie”, zakłada się, iż prognozowany miesiąc będzie podobny do typowych 10 obserwowanych, tych samych miesięcy w latach 1991–2020.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: