Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SPECJALNE WYMAGANIA DIECEZJI PŁOCKIEJ DLA RODZICÓW CHRZESTNYCH

Zostałeś poproszony o zostanie rodzicem chrzestnym? Wymagania wobec rodzica chrzestnego różnią się w poszczególnych diecezjach. Tak zwanych formalności dotyczących podania dziecka do chrztu lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę. Czasami okazuje się, że proboszcz odmawia wydania zaświadczenia.

Na początku tego roku płocka diecezja wprowadziła nowe przepisy dla rodziców chrzestnych. Nie zostaniesz nim, jeśli nie chodzisz na msze i żyjesz w konkubinacie.

 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: