Mława.Spłonął kolejny samochód osobowy

Mława.Spłonął kolejny samochód osobowy

W dniu 22.05.2020 o koło godziny 00:30 miejscowości Nosarzewo Borowe spłonął samochód osobowy. Do działań zadysponowano 1 zastęp PSP, 1 zastęp OSP Piegłowo oraz 1 zastęp OSP Szydłowo. Po dojechaniu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że palił się samochód marki Ford Focus. Właściciel przy użyciu wody z węża ogrodowego ugasił płonący pojazd. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz odłączeniu akumulatora. Jako wstępną przyczynę pożaru uznano podpalenie. Dochodzenie w sprawie prowadzi KPP w Mławie. Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej trwały ogółem 38 minut. Wstępne straty oszacowano na ok. 8000 zł. Źródło/KP PSP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: