SPOTKANIE Z MŁAWSKIMI POLICJANTAMI

SPOTKANIE Z MŁAWSKIMI POLICJANTAMI

„KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO…” Z MŁAWSKIMI POLICJANTAMI

W sobotę 25 lipca br., na parkingu przy ul. Targowa w Mławie, w trosce o bezpieczeństwo osób najmłodszych, profilaktycy i policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, uczestniczyli w „dniu profilaktyki” zorganizowanym przez hipermarket Carrefour w Mławie. Funkcjonariusze zadawali pytania dzieciom dotyczące bezpieczeństwie podczas wakacji, w tym poruszania się po drodze oraz wypraw na letnie wycieczki i nad wodę. Omawiano także zasady działania i korzystania z numeru alarmowego 112. Rodzicom i młodzieży rozdawano ulotki dotyczące bezpieczeństwa, np. zagrożeń w cyberprzestępczości, przemocy domowej czy bezpieczeństwa na drodze. Jedną z atrakcji było zadawanie pytań z zakresu kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają”, które cieszyły się wśród młodzieży i osób dorosłych dużym zainteresowaniem. Policjanci poprzez zabawę przybliżali dzieciom zasady bezpiecznego zachowania się w sytuacjach, z jakimi mogą spotkać się w życiu. W nagrodę rozdano wiele ciekawych upominków, w tym elementy odblaskowe.

Źródło i foto: KPP Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: