Spożywanie alkoholu zwiększa podatność na COVID-19.

Spożywanie alkoholu zwiększa podatność na COVID-19.

WHO alarmuje, że spożywanie alkoholu w dobie koronawirusa może zaszkodzić podwójnie.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega, że w czasie epidemii koronawirusa sięganie po alkohol zwiększa podatność na problemy zdrowotne, nasila ryzykowne zachowania, zaburzenia o podłożu psychicznym oraz zjawisko przemocy. Rocznie alkohol przyczynia się do 3 mln zgonów na świecie, z czego do jednej trzeci dochodzi w Regionie Europejskim WHO. Właśnie w tym regionie obserwuje się najwyższe spożycie alkoholu w populacji i najwyższy odsetek zgonów spowodowanych przez alkohol.

Co więcej, spożywanie alkoholu zwiększa podatność na COVID-19. Układ odpornościowy podczas picia alkoholu znacznie ulega pogorszeniu. Rezultatem jest większe ryzyko rozwinięcia się niepożądanych stanów zdrowotnych. Dla tego najlepiej ograniczyć spożywanie lub zrezygnować z picia całkowicie.

Źróło:medonet.pl, opracowanie redkacja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: