SPRAWCA KRADZIEŻY TO 15-LATEK Z MŁAWY

SPRAWCA KRADZIEŻY TO 15-LATEK Z MŁAWY

Mławska policja opublikowała nagranie z monitoringu, na którym sprawca posługuje się przywłaszczoną kartą. Okazało się, że to 15-letni mieszkaniec Mławy. Po publikacji w mediach, zgłosił się wraz z opiekunem do mławskiej policji. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego. Nagranie ukazało się na stronach mławskiej policji oraz w mediach. 15-latek zgłosił się do komendy policji z rodzicem. Jak oświadczył w  rozmowie z policjantami, kartę płatniczą znalazł. Posłużył się nią kilkanaście razy. Zgodnie z prawem, 15-latek odpowie za swój czyn na zasadach przewidzianych w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Sprawa została skierowana do Sądu Rejonowego w Mławie Wydział Rodzinny i Nieletnich.

 

Źródło/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: