SPRAWDŹ, KIEDY BĘDĄ WYŁĄCZONE Z RUCHU NIEKTÓRE ULICE?

SPRAWDŹ, KIEDY BĘDĄ WYŁĄCZONE Z RUCHU NIEKTÓRE ULICE?

Trwają prace przy przebudowie ulic Wysokiej, Św. Anny, Ordona i Mariackiej w Mławie. Wykonawcy będą wylewali nawierzchnie asfaltowe na całej szerokości jezdni, w związku z czym w czasie prowadzenia tych robót będą one zamknięte i wyłączone z ruchu.

Ulicę Wysoką pracownicy firmy Krusz-Bet Plus będą asfaltowali od 28 lipca do 5 sierpnia br. Pracownicy firmy Strabag natomiast planują kłaść nawierzchnię asfaltową na ulicach Św. Anny i Ordona 3 sierpnia, a na ul. Mariackiej – od 4 do 6 sierpnia. Prosimy kierowców, aby planując swoje trasy przejazdu we wskazanych dniach, uwzględniali wyłączenia z ruchu tych ulic.

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: