SPRAWDŹ NA KTÓRYCH ULICACH W MŁAWIE OBOWIĄZUJE STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

SPRAWDŹ NA KTÓRYCH ULICACH W MŁAWIE OBOWIĄZUJE STREFA PŁATNEGO PARKOWANIA

Strefa Płatnego Parkowania w Mławie obejmuje obszar następujących ulic:

  • ul. Stary Rynek po obu stronach wraz z parkingiem przy ratuszu,
  • ul. Spichrzowa po stronie północnej na odcinku od ul. Długiej do wjazdu na teren osiedla,
  • ul. Długa po obu stronach na odcinkach od ulic Wyspiańskiego i Spichrzowej do końca zatoczek postojowych,
  • ul. 3 Maja po obu stronach,
  • ul. Żeromskiego po stronie parku miejskiego oraz po stronie wschodniej na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Żwirki,
  • ul. Chrobrego po obu stronach,
  • ul. Stanisława Wyspiańskiego na odcinku po lewej stronie od ul. Żeromskiego do ul. Henryka Sienkiewicza,
  • ul. Reymonta po obu stronach z wyłączeniem miejsc postojowych dla taksówek,
  • ul. Płocka na odcinku po obu stronach do skrzyżowania z ul. Szewską.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Mławie, mieszczące się przy ul. Warszawskiej 1/8 (tel. 23 654 55 09), zajmuje się wyłącznie sprawami parkowania na ww. obszarze. Pozostałe płatne parkingi, które powstały w mieście, nie są zarządzane przez Urząd Miasta Mława.

Źródło i foto: UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: