Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SPRZEDAWALI ALKOHOL NIELETNIM. AKTY OSKARŻENIA TRAFIŁY DO PROKURATURY

Dzielnicowa z Płocka stanowczo zareagowała wobec sprzedaży nieletnim alkoholu w jednym z osiedlowych sklepów. Właściciel oraz sprzedawca sklepu, w którym nieletni zaopatrywali się w alkohol odpowiedzą za swoje zachowanie. Policjanci po przeprowadzeniu czynności, skierowali do prokuratury akty oskarżenia. Właścicielowi sklepu grozi wysoka kara grzywny, a nawet zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Dzielnicowa podczas doręczania wezwania mieszkańcowi miasta, zauważyła przed jedną z płockich kamienic nieletnich, którzy spożywali alkohol. Na ten widok natychmiast zareagowała, ustalając również sklep w którym młodzi ludzie kupili piwo. W związku z możliwością popełnienia przestępstwa przez sprzedawcę, wszczęto w płockiej komendzie postępowanie.

Niestety to nie była jedyna sytuacja. Po kilu tygodniach dzielnicowa była naocznym świadkiem sytuacji, w której sprzedawca tego samego sklepu z osiedla Stare Miasto, sprzedaje nieletniemu alkohol. W obliczu tak lekceważącego zachowania wobec prawa, ponownie policjantka zareagowała, a sprawa finalnie zakończyła się w prokuraturze.

Śledczy po przeprowadzeniu postępowania skierowali do płockiej prokuratury akty oskarżenia wobec właściciela sklepu i sprzedawcy.

Zarówno właścicielowi sklepu jak i jego pracownikowi grozi wysoka grzywna. Ponadto właścicielowi grozi zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży lub podawaniu napojów alkoholowych.

Policjanci przypominają ! Polskie prawo zabrania sprzedaży alkoholu osobom nieletnim, jak również osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. W przypadku wątpliwości co do pełnoletności nabywcy, sprzedający lub podający alkohol uprawniony jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek.

 

 

 

 

 

 

 

 

Żródło: policja mazowiecka

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: