SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SPADA CZY ROŚNIE?

SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW SPADA CZY ROŚNIE?

Po korekcie danych o efekty sezonowe wciąż widać pokaźne wzrosty sprzedaży aut. Nie widzę więc specjalnie przekonujących sygnałów, że wchodzimy w nowy dołek gospodarczy – mówi Ignacy Morawski ze Spot Data.

Sprzedaż samochodów osobowych w sierpniu wyniosła 34,7 tys., co oznacza spadek aż o 27 proc. rok do roku. W lipcu dynamika wynosiła -13 proc. rok do roku. Czyli jakbyśmy mieli do czynienia z wyraźnym pogorszeniem. Zresztą w tym samym czasie pogorszyły się lekko wskaźniki nastrojów konsumentów, więc możliwe, że wszystko układa się w obrazek uspokojenia po czerwcowo-lipcowym huraoptymistycznym odbiciu gospodarczym. Ludzie nadrobili straty w zakupach po lockdownie i znów wrócili do zamartwiania się nad przyszłością. W takich warunkach gospodarka przejdzie od stanu recesji do stanu mizernego wzrostu. Uwzględniając jednak korekty związane z sezonowością. Sierpień był zwykle okresem słabszym w sprzedaży samochodów – w latach 2010-2017 sierpień zawsze przynosił spadek sprzedaży, średnio o kilkanaście procent w ciągu miesiąca. Dopiero ostatnie dwa lata zmieniły ten trend – sierpień w latach 2018 i 2019 był bardzo dobry na tle innych miesięcy ze względu na wchodzące jesienią zmiany przepisów dotyczących emisyjności i jej pomiarów. Dlatego baza odniesienia dla danych tegorocznych jest bardzo wysoka i stąd głębokie spadki w sierpniu tego roku. Odsezonowana sprzedaż wyniosła 43,9 tys. sztuk i była znacznie wyższa niż tuż przed epidemią. Co więcej, była dużo wyższa niż wskazywałyby dane o nastrojach konsumentów. Sprzedaż aut jest wręcz zaskakująco mocna, czyli wraca stara sezonowość.

Gospodarka jest wciąż w stanie ożywienia. Podsumowując, więc sprzedaż samochodów nie stoi wcale nad tak złym poziomie.

Źródło: Spot Data

Foto: andreas160578 z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: