SPRZĘT DLA SZPITALA

SPRZĘT DLA SZPITALA

Dnia 6 października 2020 r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie otrzymał od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w ramach zadania dot. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 nowy kardiomonitor oraz pulsoksymetr.

kardimonitor16102020

Kardiomonitor modułowy Q7 produkcji Biolight Meditech posiada konfigurację podstawową – wbudowane moduły: EKG, HR, RR, NIBP, SpO2, PR, TEMP, analiza AR/ST jak również moduł inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi (IBP). Sprzęt ten został przekazany na ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY.

Otrzymany sprzęt firmy MASIMO Rad-5 to rozbudowany, ręczny pulsoksymetr, dający niesamowitą dokładność i niezawodność, dzięki technologii Masimo SET. Idealny do pomiarów długoczasowych, jak i krótkich pomiarów kontrolnych. W szpitalu będzie on służył dla pacjentów ODDZIAŁU OBSERWACYJNEGO.

Wartość przekazanej darowizny to ok. 20.000 zł.

pulsoksymetr16102020

 

Źródło i foto: szpital-zuromin.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: