Sprzęt ochronny od China Everbright International

Sprzęt ochronny od China Everbright International

W piątek 17 kwietnia Burmistrz Miasta Mława o godzinie 15:00 odebrał z rąk Rafała Zdanowskiego – dyrektora ds. produkcji Novago darowiznę  w postaci sprzętu ochronnego tj. maseczek chirurgicznych, maseczek ochronnych z filtrem typu KN95, kombinezonów ochronnych do wykorzystania medycznego oraz bezdotykowych skanerów temperatury na podczerwień. – Bardzo się cieszymy, że możemy choć trochę wesprzeć miasto w tych trudnych chwilach – powiedział Rafał Zdanowski.

Jak podkreśla Zarząd Firmy China Everbright International Ltd. (mławskiej spółki Novago), zajmującej się odbiorem odpadów i ich gospodarowaniem to wszystko z troski o mieszkańców Mławy. Jak można wyczytać na oficjalnej stronie miasta o  wsparcie wnioskował burmistrz Sławomir Kowalewski.
– Poprosiłem o pomoc w pozyskaniu materiałów ochrony osobistej, dzięki którym będziemy mogli wesprzeć naszych mieszkańców i podjąć skutecznie działania w walce z wirusem. Bardzo szybko otrzymałem pozytywną odpowiedź od pana Hu Yanguo, który poinformował mnie, że firma zakupiła dla nas sprzęt i wkrótce go przekaże. Dziś ten sprzęt dotarł do naszego miasta, za co serdecznie dziękuję w imieniu swoim i mieszkańców – mówi Sławomir Kowalewski.

foto. UMM, opr. red.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: