Środki ochrony dla PSP Mława

Środki ochrony dla PSP Mława

W dniu 3 czerwca 2020 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mławie otrzymała środki ochrony osobistej oraz materiały do dezynfekcji , zakupione przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie w celu zabezpieczenia działań strażaków PSP oraz druhów OSP związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Do powiatu mławskiego trafiły: generator ozonu, przyłbice, gogle, rękawiczki jednorazowe, maseczki chirurgiczne, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki FFP2 i FFP3 oraz ubrania ochronne typu 4B.

Część wymienionych środków została przekazana jednostkom OSP w KSRG z powiatu mławskiego.

 

Źródło:PSP MŁawa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: