STADION PRZY KONWIKTORSKIEJ WRACA DO POLONII!

STADION PRZY KONWIKTORSKIEJ WRACA DO POLONII!

W trudnych chwilach pandemii ze stołecznego Ratusza spłynęła wiadomość, która ucieszy wszystkich sympatyków „Czarnych Koszul”.

   Obchodzący w tym roku jubileusz 110-lecia warszawski klub, kojarzony od dawien dawna z Konwiktorską 6, będzie mógł wreszcie poczuć się gospodarzem na tym jakże ważnym dla historii miasta obiekcie. Wg nieoficjalnych doniesień, 19 listopada, tj. w dniu kiedy została założona stołeczna Polonia, obiekt, będący własnością miasta stołecznego Warszawy, a zarządzany przez Centrum Sportu Aktywnego, ma zostać przekazany Zarządowi „Czarnych Koszul”, a symboliczne klucze od stadionu odbierze wielce zasłużony dla historii klubu Jerzy Piekarzewski. Z tej okazji rozważane jest także rozegranie Wielkiego Derby Oldboyów: K6 – Ł3, połączone ze sprzedażą cegiełek na rozwój klubu.

 

 

Źródło: MZPN

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: