Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

STAN PRAC NA BUDOWIE DROGI S7 NAPIERKI – MŁAWA. TERMIN NIE ZOSTANIE DOTRZYMANY


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Umowa na realizację odcinka drogi ekspresowej S7 Mława – Napierki w systemie „Projektuj i buduj” została podpisana w grudniu 2017 roku. Wykonawcą jest konsorcjum Strabag Sp. z o.o., Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S7 o długości 14 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Kontrakt zakłada budowę dwujezdniowej trasy ekspresowej S7 z dwoma pasami i pasem awaryjnym w każdym kierunku.

W ramach inwestycji powstaną węzły drogowe:

– Węzeł Mława Północ, na wysokości miejscowości Kuklin, ze zjazdem na drogi lokalne i obecną drogę krajową nr 7.

– Węzeł Mława Wschód, na połączeniu z drogami wojewódzkimi DW544 oraz DW615.

Powstaną też dwa Miejsca Obsługi Podróżnych:

– MOP Pepłowo I, strona wschodnia.

– MOP Pepłowo II, strona zachodnia.

Aktualne zaawansowanie prac budowlanych przekracza 80%. Zgodnie z umową odcinek ten powinien być gotowy do ruchu z końcem kwietnia 2022 roku. Wiadomo jednak, że wszystkie prace zostaną zakończone najpóźniej z końcem czerwca. Kierowcy korzystają już z niektórych fragmentów gotowych jezdni.

Budowa trasy S7 pomiędzy Napierkami i Mławą jest częścią inwestycji polegającej na budowie 50 km drogi ekspresowej S7 od granicy województw mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego do Płońska na trasie Gdańsk – Warszawa. Inwestycja ta została podzielona na 4 odcinki. Dwa skrajne, czyli omawiany oraz odcinek Pieńki – Płońsk, pozostają jeszcze w budowie. Dwa środkowe, łączące Mławę i Pieński przez Strzegowo, zostały już oddane kierowcom.

 

 

 

 

 

 

Źródło: conadrogach.pl

Foto: GDDKiA 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: