STANIEJE CHLEB, NABIAŁ I WĘDLINY

STANIEJE CHLEB, NABIAŁ I WĘDLINY

Od lipca możemy spodziewać się stopniowego spadku cen produktów spożywczych takich jak:chleb, nabiał, wędliny,produkty zbożowe (mąka, kasza, makaron) oraz soki. To wszystko dzięki nowelizacji ustawy, która ujednoliciła stawkę VAT i obniżyła z 7%  do 5%.

Także produkty dla niemowląt i dzieci, takich jak smoczki, pieluszki, foteliki samochodowe zostały objęte stawką 5%, czyli możliwie najniższą. –  Podobnie w przypadku artykułów higienicznych dla kobiet – mówi minister Czerwińska.

Jedno maleje a inne idzie w górę. Tak jest w przypadku owoców morza; kawioru czy też ośmiorniczek, traktowanych jako zywność premium – tutaj zastosowanie będzie miała stawka 23 proc. VAT-u, zamiast obniżonej.

Nowa matryca stawek VAT według Ministerstwa Finansów ma sprawić, że system dla wielu przedsiębiorców będzie bardziej przejrzysty a co zatem idzie prostszy w stosowaniu.

źródło:gazetaprawna.pl/opracowanie redkacja

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: