STAROSTA MŁAWSKI NAGRODZIŁ NAUCZYCIELI. KAŻDA OSOBA OTRZYMAŁA 4470 ZŁ

STAROSTA MŁAWSKI NAGRODZIŁ NAUCZYCIELI. KAŻDA OSOBA OTRZYMAŁA 4470 ZŁ

Dzień Edukacji Narodowej to okazja by wyrazić uznanie i podziękować nauczycielom za ich trud i wkład w wychowanie dzieci i młodzieży. To także chwila, gdzie nagradzane jest zaangażowanie szczególnie wyróżniających się pedagogów. Im to właśnie co roku Starosta Mławski przyznaje nagrody w formie pieniężnej.

W tym roku Starosta Mławski Jerzy Rakowski przyznał 10 takich wyróżnień. W związku z pandemią zabrakło świętu nauczycieli uroczystej oprawy jak było to w latach poprzednich dlatego nagrody dla pedagogów podległych powiatowi wręczone zostały na posiedzeniu Zarządu Powiatu Mławskiego w poniedziałek 19 października.

Nagrodzeni w tym roku zostali:

  1. P. Urszula Godlewska – wicedyrektor i nauczycielka matematyki w Zespole Szkół nr 1 w Mławie,
  2. P. Piotr Grabowski – nauczyciel matematyki i informatyki w Zespole Szkół nr 3  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,
  3. P. Julita Jerzewska – pedagog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Mławie,
  4. P. Renata Jurczyńska – nauczyciel bibliotekarz w Zespole Szkół nr 2 w Mławie,
  5. P. Jolanta Kordulewska – nauczycielka historii i edukacji dla bezpieczeństwa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie,
  6. P. Urszula Makowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Mławie,
  7. P. Stanisław Matyjasik – dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie,
  8. P. Barbara Tyszka – nauczycielka plastyki, zajęć rozwijających kreatywność w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusz Korczaka w Mławie,

9, P. Stefan Wojnarowski – dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Mławie,

  1. P. Joanna Zimolzak – nauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 4 im. Obrońców Mławy z Września 1939 r. w Mławie.

Każda osoba otrzymała nagrodę w wysokości 4470,00  zł.

Wręczając nagrody i dziękując nauczycielom za ich pracę starosta Jerzy Rakowski życzył wyróżnionym dalszych sukcesów w wychowaniu i nauczaniu młodzieży, wytrwałości i powodzenia w życiu osobistym i zawodowym.

Źródło i foto: powiat.mlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: