Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

STARSZE MAŁŻEŃSTWO UTKNEŁO NA DK7


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Starsze małżeństwo, jadąc nową S7 z Warszawy do Olsztyna, w pobliżu Kuklina, poważnie uszkodziło koło w swoim renault. Nie wiedzieli dokładnie co się stało. W pewnym momencie najechali na jakiś przedmiot, porzucony na drodze. Z uszkodzoną oponą i pogiętą felgą zatrzymali się na poboczu, wezwali pomoc drogową. Jednak ta nie nadjeżdżała. Przejeżdżał tamtędy patrol ruchu drogowego. Policjanci pomogli małżeństwu i szybko wymienili koło. Chwilę później starsi państwo ruszyli w dalszą drogę do Olsztyna. Taka sytuacja nie jest niczym wyjątkowym dla policjantów ruchu drogowego. Ich służba to nie tylko zatrzymywanie piratów drogowych, to także codzienna, zwykła pomoc kierowcom.

 

 

Źródło i foto/policja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: