Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Straż miejska ma prawo wejść do kotłowni i sprawdzić, czym palimy w piecu!

Straż Miejska na bieżąco kontroluje paleniska.
Patrol ma prawo wejść do kotłowni i sprawdzić, czym palimy w piecu.Jeśli w domowym piecu spalamy odpady, to popełniamy wykroczenie z art. 191 Ustawy o odpadach. Grozi nam wtedy grzywna do 5 tys. zł. Straż miejska może też nałożyć mandat karny w wysokości od 20 do 500 zł.
Niczym bumerang powraca ten temat. Strażnicy miejscy w tegorocznym sezonie zimowym skontrolowali ok. 80 palenisk domowych. 10% kontroli wykazało, że palono materiały niedozwolone.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: