STRAŻ MIEJSKA POMOŻE UCZNIOM [VIDEO]

STRAŻ MIEJSKA POMOŻE UCZNIOM [VIDEO]

Wakacje dobiegły końca. 1 września uczniowie mławskich szkół wrócili do nauczania w placówkach. Dla jednych były to powroty po dłuższej przerwie związanej z epidemią koronawirusa, dla innych początek przygody z edukacją. O bezpieczeństwo wszystkich zadba straż miejska w Mławie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: