Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

STRAŻ POŻARNA WŁĄCZA SIĘ W WALKĘ RZĄDU Z KORONAWIRUSEM

Rząd oraz przedstawiciele państwowej i ochotniczej straży pożarnej podejmują współpracę w realizacji Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID-19. KPRM przekaże strażakom środki ochronne potrzebne do przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień. Z kolei członkowie OSP wesprą rząd w edukacji społeczeństwa oraz motywowaniu obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu.

18 grudnia list intencyjny w tej sprawie podpisali szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak.

Bezpieczne i skuteczne szczepienia

Strony zadeklarowały wolę współpracy w zakresie przeprowadzenia bezpiecznych i skutecznych szczepień przeciw COVID-19 w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Szczepienia przeciw COVID-19 to wielkie wyzwanie logistyczne, ale to też próba współpracy ponad podziałami, dla jednego wielkiego celu jakim jest pokonanie pandemii – powiedział minister Michał Dworczyk. Żeby cała operacja mogła odbyć się sprawnie, potrzebna jest współpraca szeregu podmiotów. Dziś podpisujemy deklarację, w ramach której osoby mieszkające w mniejszych gminach dzięki strażakom będą miały zagwarantowany dojazd do punktów szczepień – dodał szef KPRM.

W cały proces zaangażują się również jednostki samorządu terytorialnego oraz punkty szczepień POZ.

Współpraca kluczem do sukcesu

Zgodnie z treścią podpisanego listu intencyjnego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zobowiązała się do przekazania Związkowi OSP RP środków ochronnych niezbędnych do realizacji procesu szczepień. Koordynacją akcji zajmie się Państwowa Straż Pożarna.

Z kolei Zarząd Główny Związku OSP RP włączy się w komunikację i edukację społeczeństwa. Celem tych działań będzie budowanie zaufania wobec strategii szczepień i samej szczepionki. Jednostki OSP zaangażują się też w proces szczepień oraz motywowanie obywateli do decyzji o przystąpieniu do programu. Z kolei uprawnieni strażacy-ratownicy OSP – wraz z innymi służbami mundurowymi – wezmą udział w szczepieniach w Etapie 1 Narodowego Programu Szczepień.

 

Źródło: premier.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: