Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW DLA UCZNIÓW Z ZS W STRZGOWIE

W piątek 26 marca 2021r. dyrektor Zespołu Szkół w Strzegowie mgr Wiesław Popek wręczył dwójce najzdolniejszych uczniów tej szkoły dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021.
Stypendium to może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.
Dyplomy odebrali:
Alicja Zieleniewska uczennica klasy IIA (liceum czteroletnie)
Mateusz Parzuchowski uczeń klasy III (liceum trzyletnie)
Dyplomy zostały wręczone w reżimie sanitarnym.
Źródło i foto/Powiat Mławski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: