SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE! MIESZKANKA MŁAWY ZOSTAŁA ODNALEZIONA

SZCZĘŚLIWE ZAKOŃCZENIE! MIESZKANKA MŁAWY ZOSTAŁA ODNALEZIONA

Jak już  wcześniej informowaliśmy, kilka dni temu zaginęła kobieta z naszego powiatu. Cierpiąca na zaniki pamięci, 66-letnia kobieta, wyszła z domu, nikogo o tym nie informując. Policję powiadomił mąż zaginionej.
Natychmiast po zgłoszeniu, policja rozpoczęła poszukiwania chorej, starszej kobiety. Jak wynikało z ustaleń, po raz ostatni widziana była przed południem, w okolicach centrum Mławy. W akcji poszukiwawczej wzięło udział ponad 40 policjantów służby prewencyjnej oraz kryminalnej. Mławianka została odnaleziona o godz. 21.20 przez jeden z patroli, na drodze nr 563 w pobliżu Parceli Łomskich. Kobieta była zmęczona i osłabiona, policjanci wezwali karetkę pogotowia. Po zbadaniu i udzieleniu mławiance pomocy medycznej, została przekazana mężowi pod opiekę.
Mławska policja apeluje o uwagę oraz wrażliwość na los starszych osób, które podczas panujących upałów są narażeni na poważne konsekwencje zdrowotne. Jeśli łączy się to również z innymi schorzeniami, sytuacja może stać się niebezpieczna dla życia. Jeśli zatem widzimy starszą osobę, której zachowane świadczy, że poczuła się gorzej, opada z sił lub ma problem z dotarciem do domu, nie pozostawiajmy jej bez pomocy. Wystarczy zapytać, co się dzieje, zaoferować pomoc lub powiadomić służby ratunkowe, dzwoniąc pod numer 112. Ten prosty gest może uratować życie.
Źródło/KPP w Mławie

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: