Szkoły podległe Starostwu w Mławie przeszły na hybrydowe nauczanie

Szkoły podległe Starostwu w Mławie przeszły na hybrydowe nauczanie

Zgodnie z obostrzeniami związanymi z pandemią COVID 19 obowiązującymi od 17 października szkoły podległe Starostwu Powiatowemu w Mławie  przeszły na hybrydowy system nauczania. W związku z tym 50 proc. uczniów poszczególnych placówek wskazanych przez ich dyrekcje będzie na przemian uczyć się zdalnie i 50 procent stacjonarnie.

W zespole Szkół nr 1 od poniedziałku 19 października uczniowie 4 , 1,  3 pracują stacjonarnie, a w następnym tygodniu klasy 4 i klasy 2. I tak na przemian. – Taka sytuacja będzie miała miejsce do momentu, gdy nie pojawią się nowe wytyczne – tłumaczy Urszula Makowska

  • U nas z trybu hybrydowego wyłączone są jedynie klasy IV techniczne, które w styczniu 2021 r. zdają egzamin z kwalifikacji zawodowych a w maju 2021 r. egzamin maturalny. Pozostali uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wg poszczególnych oddziałów. Grupa pierwsza liczy 10 oddziałów ( 194 uczniów) i w tygodniu 19-23.10.2020 r. uczą się w szkole w sposób stacjonarny pozostałe 8 oddziałów ( 193 uczniów) w tym samym czasie uczą się  zdalnie. W kolejnym tygodniu następuje wymiana. Nauczanie zdalne będzie prowadzone za pomocą e-dziennika, komunikatorów społecznych, telefonów oraz  usługi Microsoft Office 365. Nauczyciele ZS nr 2 w Mławie cały czas podczas swoich godzin pracy pracują w szkole zarówno z uczniami uczącymi się stacjonarnie jak i zdalnie. – wyjaśnia Aneta Zawadzka dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Mławie.

W Zespole Szkół nr 3 są trzy typy szkół tj. liceum i technikum i szkoła branżowa III stopnia. Uczniowie liceum i technikum chodzą normalnie do szkoły natomiast szkoła branżowa czyli  klasy wielozawodowe chodzą do pracodawców na warsztaty a nauczanie mają zdalne. Szkoła branżowa stanowi 50 % uczniów ZS nr 3, a więc 50 procent uczy się zdalnie a 50 stacjonarnie.

Dyrekcja w Zespole Szkół nr 4 również będzie pracować hybrydowo. – Zgodnie z zaleceniami w szkole musi być przynajmniej 50 proc zajęć – mówi Stanisław Matyjasik dyrektor Zespołu Szkół nr 4. Dlatego w tym tygodniu 13 klas będzie pracować w szkole i 11 na zdalnym. W następnym, tygodniu będzie wymiana.  Natomiast klasy maturalne czyli 3 liceum i IV technikum oraz klasy, które będą teraz miały egzamin zawodowy będą przez cały czas chodziły do szkoły dotąd dokąd to będzie możliwe.

Natomiast w I LO ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów w okresie od 19.10.2020r. do 23.10.2020rzawieszone są zajęcia w formie stacjonarnej w klasach : 1D i 2f I Liceum Ogólnokształcącego w Mławie. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły normalnie według planu. Liczba uczniów objętych nauczaniem zdalnym w każdej chwili może ulec zmianie w zależności od sytuacji sanitarnej. Klasy maturalne odbywają zajęcia zgodnie z planem.

 

Źródło/ www.powiatmlawski.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: