Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SZKOŁY PROWADZONE PRZEZ MŁAWSKIE STAROSTWO REALIZUJĄ PROGRAM ZA PRAWIE 1,9 MLN ZŁ

Od maja szkoły prowadzone przez Starostwo Powiatowe w Mławie realizują program pn. „Zawód drogą do sukcesu! Wsparcie uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu mławskiego” za prawie 1, 9 mln zł. W jego ramach nasze placówki otrzymały nowy sprzęt komputerowy, multimedialny i ma być dokupione wyposażenie doposażające klasopracownie kształcenia zawodowego.

Sprzęt o łącznej wartości  344 418,43 zł zakupiony w ramach wspomnianego projektu realizowanego w partnerstwie z Partnerem Wiodącym – Grupą Szkoleniowo Doradczą Europlus Sp. z o.o. trafił już do pracowni kształcenia zawodowego w trzech szkołach średnich.

W sumie zakupiono 48 laptopów, 32 komputery typu all-in-one, 8 projektorów, 4 urządzenia wielofunkcyjne, drukarkę 3D, kserokopiarkę, szafkę na laptopy, monitor interaktywny i tablicę interaktywną.

Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. Jerzego Ciesielskiego w Mławie otrzymało m.in. 30 laptopów, szafkę na laptopy, drukarkę 3D, kserokopiarkę i projektor. Natomiast Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. Antoniny Mrozowskiej otrzymało m.in. 16 komputerów typu all-in-one, 5 laptopów, 6 projektorów, 3 urządzenia wielofunkcyjne i monitor interaktywny. Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 otrzymało zaś m.in. 16 komputerów typu all-in-one, 13 laptopów, urządzenie wielofunkcyjne, głośnik, tablicę interaktywną z projektorem oraz serwer plików.

Obecnie Grupa Szkoleniowo Doradcza Europlus opracowuje specyfikację sprzętu stanowiącego doposażenie pracowni kształcenia zawodowego tj. kielni, suwmiarek, nożyc, mikserów, kuchenek, robotów, modeli pojazdów, testerów banknotów itp. Dostawy sprzętu planowane są na październik 2021 r.

Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie zajęć z kompetencji kluczowych z przedmiotów takich jak matematyka, języki obce czy informatyka oraz przedmiotów zawodowych.

Uczniowie, biorący udział w projekcie będą mogli wziąć udział w kursach zawodowych takich jak kurs dietetyki zaawansowanej, projektowanie grafiki komputerowej czy social media. Kilkoro nauczycieli rozpocznie studia podyplomowe.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. Jego celem jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia łącznie 201 uczniów z trzech szkół poprzez realizację kompleksowego programu wsparcia dla uczniów i nauczycieli obejmującego: realizację staży uczniowskich umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy, dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów realizowanych przy współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, realizację dodatkowych zajęć dla uczniów w zakresie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, prowadzenie doradztwa zawodowego, doposażenie szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego oraz wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2023 roku.

Całkowita wartość realizowanego programu wynosi 1 895 017,98 zł. W tym 93 879,60 zł to dotacja celowa z budżetu państwa, wkład własny niepieniężny powiatu w postaci wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 285 124,00 zł oraz dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w wysokości 1 516 014,38 zł.  

 

 

 

 

 

Źródło: powiatmlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: