Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

SZKOŁY W MŁAWIE PRZYGOTOWYWANE SĄ DO ZAJĘĆ STACJONARNYCH

W szkołach i przedszkolach sprzątane są pomieszczenia oraz prowadzone drobne naprawy remontowe i malarskie. W niektórych spośród placówek modernizacje infrastruktury miały szerszy zakres. Szkoła Podstawowa nr 3 na przykład czas wakacji wykorzystała na remont i adaptację jednej sali lekcyjnej na potrzeby nauczania dzieci klasy I, modernizację bieżni na boisku szkolnym oraz prace konserwatorsko-porządkowe w budynku szkoły, natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 przeprowadzono remont części pionów i poziomów instalacji CO, wymieniono niektóre stare grzejniki, wyremontowano zadaszenie nad głównym wejściem do budynku (zapewniając tym samym bezpieczeństwo ciągu komunikacyjnego), pomalowano klatkę schodową, wyjścia ewakuacyjne, korytarz w piwnicy oraz dwie sale lekcyjne, wyregulowano okna i odnowiono skocznię w dal (pogłębiono zeskok i wymieniono piasek). – W związku z utworzeniem nowej grupy przedszkolnej zakupiono nowe meble, stoliczki, krzesła, ławeczki szatniowe oraz zabawki. Doposażyliśmy pracownie m.in. w monitor interaktywny, tablice magnetyczne i tablice korkowe. Dokonaliśmy przeglądu sprzętu komputerowego oraz zakupiliśmy oprogramowanie Office – dodaje dyrektor „Dwójki” Jolanta Tyl.

Letnie miesiące to również dobry czas na zakup nowych pomocy dydaktycznych i załatwienie spraw formalnych. – Do szkoły dostarczono już część zamówionych podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów. Czas wakacji to również przygotowanie aneksu do organizacji placówki, w tym zmiany kadrowe, przyjmowanie nowych uczniów oraz przygotowywanie dokumentów z uwzględnieniem wytycznych MEiN i GIS. Pozostały czas wakacji pozwoli nam na przygotowanie pomieszczeń i terenu wokół na powitanie uczniów. Oby stacjonarnie – wypowiada się dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 Janina Lampkowska.

Wszyscy też mają na względzie obecne i ewentualne nowe obostrzenia związane z sytuacją epidemiczną w kraju. – W związku z trwającą pandemią COVID-19 zostaną uaktualnione procedury bezpieczeństwa w oparciu o wytyczne MEiN, MZ oraz GIS. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dokonano przeglądu budynków oraz placów zabaw. Na wypadek wprowadzenia zdalnej nauki nauczyciele są odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do jej prowadzenia – wyjaśnia dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie Mariusz Lempek. Analogiczne procedury są wdrażane w pozostałych placówkach.

Źródło/UM Mława

Obraz klimkin z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: